• img

Vi tilbyder

Vi tilbyder Jer forskellige typer af ydelser, som vi udføre i tæt samarbejde med Jer gennem hele forløbet. Herunder vises et udvalg af disse ydelser.

Varmetabsberegning

I forbindelse med, at du ændrer anvendelse af din bygning, eller foretager en tilbygning, skal du aflevere en varmetabsberegning til din kommune. En ændret anvendelse kan eksempelvis være, inddragelse af garage eller tagetage til beboelse, eller opdeling af en boligenhed, til to enheder.


Projektplanlægning

Mine erfaringer kommer dig til gode, når jeg arbejder for dig som ekstern konsulent og bringer dig sammen med de rigtige samarbejdspartnere, som kan være med til at drive din forretning fremad.

Skitse forslag

Skitseforslaget er et af de første tiltag på vejen. Når du har gjort dig de første tanker om, hvad det er, du har brug for, og hvordan du i store træk ønsker, at byggeriet skal se ud, er det tidspunktet, hvor du kan involvere en arkitekt i projektet.

Bygnings undersøgelse

En bygningsundersøgelse har til formål at beskrive bygningernes nuværende tilstand og hvor der tages hensyn til byggetekniske i forhold til alder og byggeperiode.

Bygningsundersøgelsen indeholder en beskrivelse af bygningsskader, beskrivelse af bygningens tilstand, årsagsbestemmelser, udredningsopgaver samt uvildig rådgivning i forbindelse med en skadesag.